Aktuelno


Duck Travel, turistička agencija, Koče Kapetana 9

Koče Kapetana 9, III sprat
11 000 Beograd, Srbija

pozovite nas
+381(11) 2455-644, 2459-047
pošaljite nam fax
+381 11 3835 754

cosmoprof polazak: 18.03.2017. povratak: 21.03.2017. / 5 dana busom / cena: 155EUR

1.DAN: Subota - 18.03.2017. BEOGRAD …

Polazak u 19:00h sa dogovorenog mesta.  Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju...   

2.DAN: Nedelja - 19.03.2017. BOLONJA – RIMINI

Vožnja kroz Italiju. Dolazak u Bolonju i odlazak pravo na sajam COSMOPROF. U poslepodnevnim časovima odlazak u Rimini, mondensko italijansko letovalište sa dugačkim peščanim plažama i nizom luksuznih hotela i klubova. Smeštaj u hotelu SCARLET 3*. Slobodno vreme. Noćenje.     

3.DAN: Ponedeljak - 20.03.2017. RIMINI – BOLONJA – RIMINI

Doručak. Odlazak u Bolonju na sajamsku izložbu; poslepodne razgledanje grada u pratnji vodiča: Neptunova fontana, bazilika San Petronio, Univerzitet, palata Banki, palata Notai, palata Akursio, trg Mađore, srednjevekovni tornjevi… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Rimini u hotel. Noćenje.

4.DAN: Utorak - 21.03.2017. RIMINI – PADOVA …

Doručak. Napuštanje hotela. Poseta velikom tržnom kompleksu ROMAGNA VALLEY. Odlazak za Padovu, razgledanje grada u pratnji vodiča: Trg Pratto della Valle, Katedrala Sv.  Antonija, spomenik Gatamelata, Trg Sinjori, pešačka zona, Univerzitet, Trg/Pjaca di Fruta…Polazak za Srbiju. Vožnja preko Ljubljane, Zagreba..

5.DAN: Sreda - 22.03.2017. BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima i kraj svih usluga

CENA ARANŽMANA

PO OSOBI: 155 EUR u dinarskoj protivvrednosti
po prodajnom kursu za efektivu SRPSKE BANKE A.D. na dan uplate

NAČIN PLAĆANJA

kompletan iznos do 15.03.2017.          

Aranžman obuhvata

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
 • Smeštaj u hotelu SCARLET 3* u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama u Riminiju, na bazi 2 noćenja sa doručkom. Doručak je "bife - samoposluživanje"
 • Sve obilaske prema programu (BOLONJA, PADOVA)
 • Agencijske troškove organizacije putovanja
 • Vodič, pratilac za sve vreme putovanja
 • PDV

Aranžman ne obuhvata

 • Doplatu za jednokrevetnu sobu (50 € za oba noćenja)
 • Ulaznice za sajam – Cene ulaznica: Na licu mesta – dnevna 50€, dvodnevna 65€ / online – dnevna 30€, dvodnevna 45€ Registraciju i online kupovinu ulaznica možete obaviti preko linka: http://www.cosmoprof.com/tickets-3/
 • Individualne troškove putnika
 • Međunarodno osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu
 • Gradsku taksu koja se plaća direktno na recepciji hotela – 3 € po osobi
 • Ostale nepomenute troškove.

Napomene

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

Deca po ovom programu ne ostvaruju popust

NAPOMENA :
Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika, na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja... ne rade i postoji mogucnost  izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled  objektivnih okolnosti, npr.  gužva u saobraćaju, pogoršanje meteorološkuh uslova....

VAŽNA NAPOMENA:
U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

UPOZORENJE:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,te Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Duck Travel & Trade IC ne može imati uticaja.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Duck Travel &Trade IC.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

PROGRAM RAĐEN NA BAZI 40 PAX. AUTOBUSOM

Angažujte turističkog vodiča
Duck Travel, agencija sa kvalitetom i dugogodišnjim iskustvom
Putujte sa Duck-om i postanite naš promote

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo putovanja i dostupni su Vam u našoj agenciji.

Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije Duck Travel & T IC. Broj licence OTP 34 od 12.02.2016. za organizovanje turističkih putovanja. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.