Aktuelno


Duck Travel, turistička agencija, Koče Kapetana 9

Koče Kapetana 9, III sprat
11 000 Beograd, Srbija

pozovite nas
+381(11) 2455-644, 2459-047
pošaljite nam fax
+381 11 3835 754

sIGEP - SAJAM155EUR

Polazak: 21.01.2019.
Povratak:25.01.2019.

1.dan - BEOGRAD – ZAGREB – LJUBLJANA

Polazak u 18:00h sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju...

2.dan - RIMINI

Vožnja kroz Italiju. Dolazak u Rimini, bogato italijansko letovalište sa dugačkim peščanim plažama i nizom luksuznih hotela i klubova. Odlazak na sajam SIGEP i obilazak sajamske izložbe. Nakon posete, odlazak u hotel 3* koji ce nalazi u Riminiju. Smeštaj i slobodno vreme. Noćenje.

3.dan - RIMINI (SAN MARINO)

Doručak. Odlazak na sajamsku izložbu. Nakon posete, mogućnost fakultativnog odlaska u SAN MARINO. Razgledanje u pratnji stručnog vodiča, ovog grada, republike koji je lociran na planini Monte Titano sa vrhovima Montale i Cesta; palata Guvernera, crkva Sv. Marina... Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan - RIMINI – RAVENA…

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u tržni kompleks ROMAGNA SHOPPING VALLEY. Slobodno vreme. Polazak za Ravenu. Odlazak za RAVENU čuvenu po mozaicima. Obilazak grada kojem su imperatori dodelili ulogu pratioca »Večnog grada«. Panoramski obilazak: San Apolinare, San Vitale, mauzolej Gala Placidija... Polazak za Srbiju. Vožnja preko Ljubljane, Zagreba..

5.dan - BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima i kraj svih usluga.

CENA ARANŽMANA

PO OSOBI: 155EUR
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu SRPSKE BANKE A.D. na dan uplate PLAĆANJE: Depozit za potvrdu rezervacije - 50€ - ostatak najkasnije 10 dana pred polazak na put.

Aranžman obuhvata

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
 • Smeštaj u hotelu 3* u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama u Riminiju, na bazi 2 noćenja sa doručkom. Doručak je “bife - samoposluživanje”
 • Ulaznice za sajam – obezbeđuje agencija bez naknade
 • Agencijske troškove organizacije putovanja
 • Vodič, pratilac za sve vreme putovanja
 • PDV

Aranžman ne obuhvata

 • Doplatu za jednokrevetnu sobu ( 50EUR za oba noćenja)
 • Fakultativni obilazak SAN MARINA - 10EUR - minimum 20 putnika za realizaciju izleta
 • Individualne troškove putnika
 • Putno zdravstveno osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu
 • Gradsku taksu koja se plaća direktno na recepciji hotela – 3EUR po osobi
 • Ostale nepomenute troškove.

Napomene

REDOSLED SEDENJA U AUTOBUSU SE ODREĐUJE PREMA DATUMU PRIJAVE/UPLATE
DOPLATE ZA PREVOZ:
Od Niša – 20EUR,
Od Pojata – 15EUR, Od Batočine – 10EUR

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.

Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika, na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja... ne rade i postoji mogucnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti, npr. gužva u saobraćaju, pogoršanje meteorološkuh uslova....

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja putovanja.

VAŽNO: Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,te Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Duck Travel & Trade IC ne može imati uticaja. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Duck Travel & Trade IC doo

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu putovanja je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

Angažujte turističkog vodiča
Duck Travel, agencija sa kvalitetom i dugogodišnjim iskustvom
Putujte sa Duck-om i postanite naš promote

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo putovanja i dostupni su Vam u našoj agenciji.

Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije Duck Travel & T IC. Broj licence OTP 34 od 12.02.2016. za organizovanje turističkih putovanja. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Top